วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Interview with Jim Thompson.

                       Jim Thompson said in the interview that the purpose of building a new home, Jim Thompson, Jim Thompson House in order to maintain the 200-year-old to stand up. 
By events. Required to provide a new house. The old house is only for tourists to visit 
the Jim Thompson House is to be made ​​to visit the Jim Thompson Jim Thompson House
 is still trying to care as Jim Thompson.
จากที่ได้สัมภาษณ์ Jim Thompson  บอกว่า จุดประสงค์ของการสร้างบ้านจิม ทอมป์สัน หลังใหม่นี้ เพื่อต้องการรักษา Jim Thompson House ที่มีอายุกว่า 200 ปีให้คงอยู่นานๆ โดยกิจกรรมต่างๆ กำหนดให้มาจัดที่เรือนใหม่ ส่วนเรือนโบราณคงไว้เฉพาะให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเท่านั้น ถึงแม้ Jim Thompson House จะถูกทำให้เป็นที่ท่องเที่ยวแต่ Jim Thompson ก็ยังคงพยายามถนอม Jim Thompson House เป็นอย่างดี Jim Thompson เป็นอีกคนที่ไม่ใช้คนไทยแต่ยังทำให้บ้านทรงไทยไม่หายไปจากประเทศไทย