วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Interview with Jim Thompson.

                       Jim Thompson said in the interview that the purpose of building a new home, Jim Thompson, Jim Thompson House in order to maintain the 200-year-old to stand up. 
By events. Required to provide a new house. The old house is only for tourists to visit 
the Jim Thompson House is to be made ​​to visit the Jim Thompson Jim Thompson House
 is still trying to care as Jim Thompson.
จากที่ได้สัมภาษณ์ Jim Thompson  บอกว่า จุดประสงค์ของการสร้างบ้านจิม ทอมป์สัน หลังใหม่นี้ เพื่อต้องการรักษา Jim Thompson House ที่มีอายุกว่า 200 ปีให้คงอยู่นานๆ โดยกิจกรรมต่างๆ กำหนดให้มาจัดที่เรือนใหม่ ส่วนเรือนโบราณคงไว้เฉพาะให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเท่านั้น ถึงแม้ Jim Thompson House จะถูกทำให้เป็นที่ท่องเที่ยวแต่ Jim Thompson ก็ยังคงพยายามถนอม Jim Thompson House เป็นอย่างดี Jim Thompson เป็นอีกคนที่ไม่ใช้คนไทยแต่ยังทำให้บ้านทรงไทยไม่หายไปจากประเทศไทย

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

                 The Jim Thompson House is a museum in Bangkok. It is a complex of various old Thai structures that the American businessman Jim Thompson collected in from all parts of Thailand in the 1950s and 60s. It is one of the most popular tourist destinations in Thailand.As Thompson was building his silk company, 


he also became a major collector of Southeast Asian art, 
which at the time was not well known internationally. 
He built a large collection of Buddhist and 
secular art not only from Thailand but from Burma, 
Cambodia and Laos, frequently travelling to those countries on buying trips.
In 1958 he began what was to be the pinnacle of his architectural achievement, 
a new home to showcase his art collection. Formed from parts of six antique Thai houses, 
his home (completed in 1959) sits on a klong (canal) across from Bangkrua, 
where his weavers were then located. Most of the 19th century houses were dismantled and moved from Ayutthaya, but the largest - a weaver's house (now the living room) - came from Bangkuar.
Address 6 Soi Kasemsan 2, Rama 1 Road, Bangkok.


Team
Mr.Venus sooksumran 1500310832